Forside / Referencer /

Århus Universitet

Århus Universitet

Århus Universitet

Samarbejde med Århus Universitet

Som fremstillingsvirksomhed er det essentielt at kunne vurdere om digitaliserings teknologiinvesteringer betaler sig.

Hidtid har det været svært at regne ud, og manglende overblik får mange til at droppe digitale produktionsteknologinvesteringer.

Med Aarhus Universitets Center for Digitale Tvillinger – etableret, maj 2019 – styrkes overblikket. Centeret bygger på interdisciplinær teknologiforskning og målet er at afgøre om digitale tvillinger kan give en mere fleksibel produktionsteknologi med mange anvendelsesmuligheder.

 

En totalløsning var essentiel. Man ønskede en plug & play-helhedsløsning fra en one-stop-shop-leverandør.

Det var vigtigt at leverandøren effektivt kunne håndtere hele processen: fra indledende rådgivning over leverance og installation til løbende service og support skulle kvaliteten være i top.

Techicon skabte en helhedsløsning bestående af to forbundne modulborde, påmonteret hhv. en UR3 og en UR5 robot.

Derudover indgår en MiR-200-robot samt Robotiq-gribere i løsningen sammen med en samlet installationspakke, som kan anvendes i forskningen i produktions-casen omkring digitale tvillinger.

 

Samarbejdet mellem Technicon og AU styrker produktionsvirksomheders evne til at forudsige hvorvidt en digital tvilling vil kunne forbedre deres produktion.

Technicons løsning gavner studerende, forskere og mindre og mellemstore virksomheder, der har behov for viden om fleksibel automations mulihgeder i en digital tvilling sammenhæng.

 

 

 

 

 

 

 

Har du en udfordring?

Other references

Technicon service – Hurtig – Effektiv – Problemløsende

Elektronik

Vestas

Elektronik

Cobots i klasseværelset

Uddannelse

Technicon

ROI Calculator

This calculator shows the potentially dramatic impact in saving on a robot compared to manual labor over the life of the project.

  • 1. System costs
  • 2. Current costs
  • 3. Other savings
  • 4. Result

It takes 1 minute to complete

Our calculator should be seen as an indication. With each installation, there may be other costs / savings that affect the individual installation's repayment.

Step 1: System costs

Total system costs for new automation solution

Average production employee 420,000EUR / year / shift

Number of robots for new solution

Step 2: Current costs

Application of solution

Change per. day
Days per. week
Weeks per. year
Average electricity costs for robots are around 0.5EUR per. hour.

Annual wage costs per. operator, including employee benefits

Number of operators released per shift

(Note:% part to be released is entered on the next page)

Step 3: Other savings

Percentage of labor retained for system operation per shift:

%

Expected increased productivity

%

Other savings

Result: Here is your result!

Technicon
-

Years

-

Months

Break even

-

Liberated labor in 7 years

- EUR

Productivity improvement in 7 years

All figures below are shown in euro (EUR)

Years

1
2
3
4
5
6
7

Systemomkostning

Vedligeholdelses-omkostninger

Driftsomkostninger

Frigjort arbejdskraft

Produktivitetsforøgelse

Øvrige besparelser

Gennemsnitlig årlig besparelse

Besparelse over hele perioden

Close calculator
The marked fields must be filled in!
Proceed
Technicon
This site is registered on wpml.org as a development site.